آخرین ویدیوها

پست های داغ

کامپیوتر های کوچک هترون

کامپیوتر های کوچک هترون

مینی پی سی های هترون نسل جدید کامپیوتر های امروزی هستند که هم کوچک تر و سبک تر از کامپیوتر های قدیمی بوده است باارایه پردازش های متنوع از قابلیت اطمینان و طول عمر بالاتری نیز بر خوردار است